Gbeku Lyrics – Zlatan & Burna Boy

Zlatan x Burna Boy -

Zlatan x Burna Boy Gbeku Lyrics

Intro

Atitun (Ayiii) Atitun atitun gbe

Titun de o

(Yo Yo! Rexxie pon this one)

Atitun Atitun atitun gbe

Titun de o

Atitun Atitun atitun gbe

Titun de o (Ayii)

[Chorus]

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku

Jo’mo Ayiii

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Ibile)

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Jo’mo)

Funwi je ah funwo tan o

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii

[Verse 1 – Zlatan]

Ominizanku ominigbeku

Ele je tan ema fe ku

Owanle se okun nu garawa

Hit maker ni wa se atuntin pada wa

Shebi moti jayin tele pe omabale

Rap erujeje motife mugbele

Owo ni mofe efi efele

Eti gbo prize ti yato siti tele wooh

Mr Gbeku de, shele jo gbeku

Teba ro lapa ro lese se

Oye kewa able

Omode njo

Agba ngan jo

Iku lere ese any beat wey I hang o

My Africans are you feeling me?

My Europeans are you feeling me?

Eyin temi ni Yankee shemo gbeku jo

E ma go

[Chorus]

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku

Jo’mo Ayiii

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Ibile)

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Jo’mo)

Funwi je ah funwo tan o

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii

[Verse 2 – Zlatan]

Haa

Burna jawon

Awalabi lati wa sere

Unbi fawon tan gunyo wa kere

Bi api squad etinjo gbeku

Eyin eje money etinjo gbeku

Yankee, Dubai, Southy, Nairobi

Moni people sha

Haa rora gbese rora gbese

Ko malo kan lese sha

Gbeku da gbeku re

Gbeku gbeku gbekusa

Okolo okolo okolo okolo okolo demba

Je kan mo gbese

Gbeku e da gbese

Rora gbese, Ayiii

Rora gbese sha

Malo kan lese

[Chorus]

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)

Ka meta ko yodi s’eyin gbeku

Jo’mo Ayiii

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Ibile)

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je

Funwi je ah funwo tan o

Funwo je funwo je (Jo’mo)

Funwi je ah funwo tan o

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbegeden gbegeden gbegeden

Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii

Yo yo yo

Yo yo

Gbeku

Spyrit mix

Gbe ku

Ma so pe o le jo nau

Ayii