Home Music Lyrics LYRICS: Olamide, DJ Enimoney, Reminisce - Shibinshi

LYRICS: Olamide, DJ Enimoney, Reminisce - Shibinshi

Olamide, DJ Enimoney, Reminisce Shibinshi

Olamide, DJ Enimoney, Reminisce Shibinshi Lyrics

Intro

DJ Enimoney
Jiggy
It’s Young John the wicked producer

Olamide

Me I no dey worry
I dey on my own oh
Busybody them no wan leave me alone o
Shibinshi
Eyan ekerencha
Omi Tuntun
Asha Tuntun
ocharancha

Blessings follow me (Follow!!)
Favour follow me (Follow!!)
Subu subu
Saba debe
Want to follow me (Follow!!)

Grace follow me (Follow!)
Eruku follow me (Follow!)
Winchy winchy from their village
Want to follow me

Reminisce

Oya how far?
Are you getting the raba?
Do you know I’m your papa?
When you see me oya ko Saba

Dakun ma de ka ja
Kasara bi e ni gba bi
E ni gba blanja
Ogata oma ota
Aga n gbowo pasapasa

Ye!
Owo tuntun wole area iya cari
aboki da Allah Ankali
Woni 200 bay lon gbe olosho
Won Temi ti rot wonti kobo
Gucci koko shoe
Pelu ago mon blue
Igo Versace losan ganga
Chanel number 5 mota sansan
Oja daddy gidi gangan
Yeh yeh

Olamide

Me I no dey worry
I dey on my own oh
Busybody them no wan leave me alone o
Shibinshi
Eyan ekerencha
Omi Tuntun
Asha Tuntun
ocharancha

Blessings follow me (Follow!!)
Favour follow me (Follow!!)
Subu subu
Saba debe
Want to follow me (Follow!!)

Craze follow me (Follow!)
Eruku follow me (Follow!)
Winchy winchy from their village
Want to follow me

Reminisce

Kini koko?
Fisi dada je o to
Rora ran ashen mo ma de kobo
Rora te mo epo
Lo n lo oo

Sofun won Jo o gbo
Let them know J’omo
Oja daddy moti n gobwo
Lati 1994 jor

Ye!
Owo tuntun wole area iya cari
aboki da Allah Ankali
Woni 200 bay lon gbe olosho
Won Temi ti rot wonti kobo
Gucci koko shoe
Pelu ago mon blur
Igo Versace losan ganga
Chanel number 5 mota sansan
Oja daddy gidi gangan
Yeh yeh

Olamide

Me I no dey worry
I dey on my own oh
Busybody them no wan leave me alone o
Shibinshi
Eyan ekerencha
Omi Tuntun
Asha Tuntun
ocharancha

Blessings follow me (Follow!!)
Favour follow me (Follow!!)
Subu subu
Saba debe
Want to follow me (Follow!!)

Craze follow me (Follow!)
Eruku follow me (Follow!)
Winchy winchy from their village
Want to follow me

Outro - Olamide

Make the beat for no waste
Make I give you lamba
Make I give you lamba
1..2..3 go
Oya take lamba

Awa wa okay
Eyin wani ile
Awa wa loke
Eyan gadile
Jiggy