Qdot – Atewo Lyrics

Atewo Qdot Lyrics

Qdot – Atewo Lyrics.

Lyrics to Atewo by Qdot. Check out the complete Lyrics to Qdot song titled Atewo, read the error-free lyearical lines now.

Qdot – Atewo Lyrics

[Verse 1]

Kewu ni ma fi wole
Kewu ni ma fi wole oh ohh
Ile ologo, ile alayo
Kewu ni ma fi wole
Achalafuli jarafa karimu
Seribumi serifa seruku
Serimoka serifa kalisdada zoli ihh

[Chorus]

Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehhh, Atewo
Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehhh, Atewo

[Verse 2]

Ma da faliu, ma da selifa
Senseburi molaika
Ibura kanka buriji madansimo seliu
K’Olosho to di slay mama, ise lo ma se
Alert mi ma dun, oju yin lo ma se
Ile o, gboro Oluwa, lori re ma se’un ire
Je k’on ma segan, k’on ma sabosi
Omo ologo ma gbera
Elohi o, iwo adaba, Elohi o, iwo adaba
Adaba t’o wa ninu ogba, adaba mimo ni
Adaba yi o wole

[Chorus]

Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehh, Atewo
Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehh, Atewo

[Verse 3]

B’omi se wonu agbon mi, ko s’eni toye
Olorun o! Motelimo sarifa tali
Ma je k’aye bu mi pe camera mi o da
Ma je k’aye fi mi sesin pe iwa mi o da
Olorun Mose, omo Orimolade Tumolase
Baba dami lohun, aye mi re, ba mi tunse
Elohi o, iwo adaba, Elohi o, iwo adaba
Adaba t’o wa ninu ogba, adaba mimo ni
Adaba yi o wole

[Chorus]

Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehhh, Atewo
Meta meta latewo iye yi oh
Atewo eh eh iye ehhh, Atewo

[Verse 4]

Omo Cherubim Seraphim
You gats to be prayerful
Toripe- ibarasa lamalifu
Agbara luselifa
Seribumi serifumi elede kewu
Ijiria falibu saliabana kalifi
Mada selihu lona mefa
Mo pasa fowo inu afefe k’o
ma pada sinu afefe mo
A ti pari e oh